PODMÍNKY NOBOX

1. Obecná ustanovení

1a: Nobox je systém poskytující přístup k aktivačním kódům her.

1b: Pro získání kódů skrze Nobox systém musí zákazník poskytnout platnou e-mailovou adresu a aktivační kód, které získá zakoupením vybraného produktu od některého z našich obchodních partnerů.

1c: Vlastníkem Nobox systému je Cenega Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (02-255), ul. Krakowiaków 50, registered by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, with number KRS 0000498248, VAT: 521-008-52-35, REGON 012082833.

 

2.  Přiřazování kódů

2a: Systém Nobox umožní autorizaci jednoho kódu produktu (titulu) na jednu e-mailovou adresu       

2b: Systém Nobox umožní aktivaci jakéhokoli množství různých produktů (titulů) na jednu e-mailovou adresu.            

2c: Nobox není odpovědný za případné problémy způsobené nestabilním  internetovým připojením, výpadky elektrické sítě, nebo chybami softwarového/hardwarového zázemí, stejně jako událostmi klasifikovanými jako zásah vyšší moci.

2d: Za použití neplatné, nebo falešné e-mailové adresy nese odpovědnost uživatel.

 

3. Osobní údaje

3a: Uživatel registrující se do služby Nobox uděluje souhlas s přidáním a archivací jeho e-mailové adresy do databáze („Data“)

3b: Data jsou ukládána pouze za účelem správy přístupu k produktům přiřazeným určitým uživatelským účtům.

3c: Data jsou chráněna zákonem o ochraně osobních údajů č. 133 vydaného dne 29. srpna 1997, částka 883 polské sbírky zákonů a nemohou být zpřístupněna třetí straně.

3c: Data uložená v Nobox databázi nebudou zpřístupněna žádné další straně.

 

4. Závěrečná  ustanovení

4a: Předpisy služby Nobox jsou účinné od 19. dubna 2016

4b: Právní vtahy nepopsané v tomto dokumentu se řídí polským Občanským Zákoníkem č. , polským zákonem o podmínkách spotřebitelského prodeje a ochrany osobních údajů a č. .

4c: Aktivací kódu v Nobox systému vyjadřuje zákazník souhlas s těmito podmínkami.